Marija Knežević

Title

Company

Bosna and Herzegovina


Rođena sam u Banjaluci, gdje sam zavrsila Gimnaziju. Filozofski fakultet, magistarske i doktorske studije sam završila u Beogradu. Zaposlena sam na Fakutletu za turizam i hotelijerstvo, gdje sam i dekanica fakulteta. Objavila sam više od 30 naučnih, stručnih radova i publikacija. Učesnica sam skoro svih konferencija u okruženju koje se bave pitanjem turizma i zaposljavanja žena. Privatno sam vlasnica i osnivač nekoliko poznatih kompanija i porodičnih firmi, kao što su: motel DRAGANA, hoteli IDEJA i ZAMAK u Banjaluci.
Moje uže oblasti su: menadžment, preduzetništvo, zapošljavanje žena na selu i hotelijerstvo.
Privatno: udata sa dvoje djece i 3 unuka.