Hafize Veseli-Sylejmani

Project officer-Food Technologist

IADK-Initiative for Agriculture Development in Kosovo

Mitrovice, Kosove


Jame Hafize Veseli Sylejmani me profesion teknologe e ushqimit. Gjate kesaj kohe mirrem me organizimin e grave dhe trajnimin e tyre ne perpunimin e pemeve, perimeev dhe qumeshtit.